Enciklopedia Zvierat

Slovenska enciklopédia zvierat

A-B

Bast

Bast alebo Bastet alebo Baset alebo Ubasti alebo Pašt je bohyňa egyptského panteónu uctievaná v Egypte najneskôr od druhej dynastie...Viac v celom článku
Bast alebo Bastet alebo Baset alebo Ubasti alebo Pašt je bohyňa egyptského panteónu uctievaná v Egypte najneskôr od druhej dynastie. Stredisko jej kultu ležalo v meste Per-Bast (grácky Bubastis), meno ktorého znamená „Bastin dom“. Pôvodne bola ochrannou bohyňou Dolného Egypta zobrazovaná v podobe levice. Jej meno vlastne značí "Požieračka". Vo funkcii ochranného božstva bola v prvom rade ochrankyňou faraóna a aj slnečného boha Ré, čím získala označenia Pani plameňov a Oko Réovo. V svojej najstaršej forme bola Bast tiež spájaná so slnečným aspektom, ale počas helenizmu sa stala bohyňou spájanou s mesiacom. Gréci nazývali Bast aj Aelurus.

Pisári pridali v neskorších dobách k Bastinmu menu femininnú koncovku –et, hádam preto, aby zvýraznili výslovnosť. Pretože meno Bastet znamenalo doslova „Pani nádoby s masťami“, Bast postupne prijala aj funkciu bohyne vonných mastí a titul Voňavá ochrankyňa. V istom čase vďaka tomuto spojeniu s vonnými masťami bola Bast považovaná za matku boha balzamovačov, Anupa, ale neskôr túto funkciu stratila na úkor Nebtet.

Obrázok:Egypte louvre 028.jpg

Suvisiace články :

Bast ako mačacia bohyňa :

Z dvoch dôvodov stratila postupne Bast na svojej krvilačnosti: jednak preto, že bola spájaná s vonnými masťami, jednak preto, že Dolný Egypt prehral v bojoch o nadvládu nad Egyptom s Horným Egyptom. V období Strednej ríše stratila Bast svoju podobu levice a začala byť zobrazovaná a stotožňovaná častejšie s domácou mačkou. Niekedy si však ponechávala masku levice, čo malo poukazovať na jej potlačenú zúrivú podobu. Zo spojenia s mačkou vznikli nové asociácie bohyne. Pretože mačky sa správajú nežne voči svojim mláďaťám, Bast bola považovaná za prototyp dobrej matky a bývala zobrazovaná s množstvom mačiatok. Ženy, ktoré chceli mať deti, nosili na krku amulet Bast s mačiatkami, ktorých počet mal zodpovedať ich vytúženému počtu potomkov.

Obrázok:Egypte louvre 058.jpg

Mačky zohrávali v Egypte ešte jednu dôležitú úlohu. Ničili hlodavce, ktoré mohli poškodiť uložené obilie, a dokázali zabiť aj hada, obzvlášť jedovatú kobru, takže si ich Egypťania vysoko cenili. Niekedy im majitelia dávali nosiť zlaté ozdoby alebo im dovolili jesť z tých istých tanierov, z ktorých jedli sami. Bast bola uctievaná ako patrónka mačiek. V jej chráme v Per-Bast boli mumifikovaných a pochovaných na viac ako 300 000 mačiek, ktoré tu boli objavené počas vykopávok.

Žádné komentáře
 
Vytlačiť článok Enciklopedia::www.svetzvierat.nazoryy.eu