Enciklopedia Zvierat

Slovenska enciklopédia zvierat

E-F

Easy mind system

Easy mind system...
Easy Mind System (používa sa skratka EMS) je systém kódov slúžiaci na označovanie mačiek podľa exteriérových znakov. Jeho základnou vlastnosťou je jednoduchosť. EMS platí od 1. januára 1991 pre uznané plemená mačiek FIFe. Každé plemeno má presne vymedzené kombinácie prípustných exteriérových znakov. Každý jedinec má svoje označenie v EMS kóde.

Štruktúra kódu

Tabuľka 1 - Štruktúra kódu
Štruktúra kódu: 111 (2)(3)(40)(41)(42)(43)(45)(46) Poznámka
1   Tri veľké písmená kódu plemena a
2   Jedno malé písmeno kódu zafarbenia srsti b
3   Jedno malé doplnkové písmeno kódu depigmentácie srsti (tiping) c
4   Dvojčíslie skupinových kódov exteriérových znakov d
  40 Kódy bielej škvrnitosti: 01, 02, 03, 04, 09 e
  41 Kódy stupňa depigementácie srsti (tiping): 11, 12 f
  42 Kódy typu kresby v srsti: 21, 22, 23, 24, 25 g
  43 Kódy zníženej intenzity pigmentácie srsti: 31, 32, 33 h
  45 Kódy stupňa skrátenia chvosta (u plemena Manx): 51, 52, 53, 54 j
  46 Kódy sfarbenia očí: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 k
  47 Kódy tvaru uší: 71, 72, 73 l
Poznámky a vysvetlivky
a Označenie známeho plemena je povinné. Na označenie neuznaného plemena sa používa znak X. Neuznané krátkosrsté plemená majú kód XSH a polodhlosrsté a dlhosrsté neuznané plemená zas XLH. FIFe rozlišuje:
 1. plemená mačiek uznaných FIFe
 2. plemená mačiek (doposiaľ, či natrvalo) neuznaných FIFe

Kódy plemien mačiek nájdete v tabuľke 2.

b Kód zafarbenia srsti sa neuvádza iba u plemien s jediným uznaným zafarbením srsti (napr. ruskej modrej). U plemien s rôznymi farebnými variantmi rozlišujeme vo všeobecnosti:
 1. 10 odtieňov základného sfarbenia: kódy n, a, b, c, d, e, o, p
 2. 6 odtieňov korytnačinového sfarbenia: kódy f, g, h, j, q, r
 3. 1 biele sfarbenie: kód w

Konkrétny odtieň sfarbenia mačky sa môže líšiť vplyvom depigmentácie (napr. u siamskej mačky sa čierne sfarbenie mení na sfarbenie s tmavohnedými odznakmi (tzv. seal-point)). Kódy zafarbenia srsti sú uvedené v tabuľke 3.
Biele sfarbenie je u mačky dominanté a pôsobí epistaticky, takže maskuje prejav akéhokoľvek pigmentu v srsti. Mačka s bielymi škvrnami má v srsti vždy aspoň malú časť úplne pigmentovanú.
V prípade, že sa farba srsti nedá zistiť, nahradí kód sfarbenia písmeno x. Ak farba srsti nie je u daného plemena povolená, písmeno x sa pridá pred kód sfarbenia.

c Kód depigmentácie srsti (tipingu) sa uvádza len tam, kde má zmysel. Vo všeobecnosti rozoznávame depigmentáciu srti v odtieňoch:
 1. strieborný (doplnkový kód s)
 2. zlatý (doplnkový kód y)

Kódy depigmentácie srsti sú uvedené v tabuľke 4.A. Ak nie je doplnkový kód konkretizovaný dvojčíslom kódu depigmentácie, ide o dymový tiping.

d Dvojčíslie skupinových kódov sa uvádzajú tam, kde sú pre úplnú identifikáciu mačky nevyhnutné. Definujú podrobnejšie exteriérové vlastnosti (napr. bielu škvrnitosť) - tabuľka 4B, stupeň depigmentácie - tabuľka 4C, typ kresby v srsti - tabuľka 4D, zníženie intenzity pigmentácie srsti - tabuľka 4E, stupeň skrátenia chvostu - tabuľka 4F a sfarbenie očí - tabuľka 4G.
e Kódy bielej škvrnitosti vyjadrujú počet, veľkosť a umiestnenie bielych škvŕn v srsti. Rozoznávame:
 1. bielu škvrnitosť typu van (kód 01)
 2. bielu škvrnitosť typu harlekýn (kód 02)
 3. bielu škvrnitosť typu bikolor (kód 03)
 4. bielu škvrnitosť typu mitted (kód 04)
 5. bielu škvrnitosť typu snowshoe (kód 05)
 6. bielu škvrnitosť nešpecifikovanú (kód 09)

Typy bielej škvrnitosti 1., 2. a 3. sa líšia veľkosťou a rozsahom bielych škvŕn a zaradením mačky do príslušného typu sa riadi štandardom plemena konkrétnej mačky. Typ 4. označuje biele škvrny, ktorých výskyt je typický pre špeciálne plemená, napr. Ragdoll, alebo Birma. Biela škvnitosť tohto typu je obvykle viazaná na umiestnenie škvŕn v presne určených miestach na povrchu tela (napr. biele ponožky na tlapkách).
Pre biele škvrny na krku, tzv. medailónik, nie je kód stanovený, pretože takéto škvrny sa spravidla považujú za chybu. Biele škvrny na brade u mačiek tzv. divokého sfarbenia sú tolerované, pretože sa jedná o plemenný znak.
Typ 5. označuje nešpecifickú bielu škvrnitosť u plemien, kde je povolená (mainská mývalia mačka, nórska lesná mačka a sibírska mačka).
Kód bielej škvrnitosti sa uvádza len v prípadoch, keď nevyplýva toto sfarbenie zo štandardu plemena.

f Kódy označujúce stupeň depigmentácie sa viažu na plemená, u ktorých je uplatnený kód označujúci strieborný, alebo zlatý tiping (viď poznámka c).

Rozoznávame depigmentáciu:

 1. tieňovaná (shaded) (kód 11), nižší stupeň depigmentácie, pri ktorej je chlp zbavený pigmentu približne v 1/3 dĺžky od korienku.
 2. závojová (shell) (kód 12), vyšší stupeň depigmentácie, pri ktorej je chlp zbavený pigmentu približne v 7/8 dĺžky od korienku, čiže je zafarbený len konček chlpu. Takto pigmentovaná mačka sa môže javiť ako biela.

Depigmentácia sa prejavuje aj u mačiek s kresbou a jednofarebných jedincov bez kresby.

g Kód kresby v srsti vyjadrujú konkrétny typ kresby. Rozlišujeme:
 1. srsť bez kresby (non- aguti)(bez kódu)
 2. srsť s kresbou nešpecifikovanou (kód 21): kód sa používa pre akúkoľvek kresbu, ktorá sa nedá identifikovať kvôli jej nejasnosti, či neúplnosti (typické pre siamské mačky
 3. srsť s kresbou mramovovanou (blotched) (kód 22)
 4. srsť s kresbou tigrovanou (mackerel) (kód 23)
 5. srsť s kresbou bodkovanou (spotted) (kód 24)
 6. srsť s tikingom (ticked tabby) (kód 25)

Niekedy býva problematické jednoznačne určiť, či má, alebo nemá mačka v srsti kresbu správne a plne vyjadrenú (najmä u červených a krémových mačiek) a preto nemusí byť kód vždy plne smerodajný.

h Kód zníženej intenzity pigmentácie je charakteristický pre plemennú skupinu barmských (kód 31) a siamských mačiek (kód 33), pre birmy (kód 33) a tiež pre neuznané tonkinské mačky (kód 32). Rozlišujeme tri stupne zosvetlenia:
 1. barmské depigmentácia (burmese) (kód 31) spôsobuje mierne zosvetlenie farebných odtieňov (najmarkantnejšie je zosvetlenie z čiernej na hnedú)
 2. tonkinská depigmentácia (tonkinese) (kód 32) spôsobuje stredné zosvetlenie farebných odtieňov
 3. siamská depigmentácia (siamese) (kód 33) - zafarbenie s odznakmi - spôsobuje silné zosvetlenie farebných odtieňov, pričom výrazne zafarbené zostávajú iba koncové časti tela, odznaky (points), zatiaľ čo ostatné časti tela sú biele. Siamska depigmentácia je typickým prejavom akromelanizmu.

Kód sa uvádza výlučne u plemien, u ktorých je potrebný k úplnej identifikácii, zásadne sa vypúšťa z kódov označujúcich barmské, siamské, balinézske mačky a birmy, kde sa považujú za prirodzené.

j Kód stupňa skrátenia chvosta patrí plemenu Manx. Pre ostatné plemená vrátane japonského bobtaila je bezvýznamný.
k Kódy zafarbenia očí sa uvádzajú len u plemien, kde sa viaže sfarbenie očí s farbou srsti. Plemená, ktoré majú povolené len jednu farbu očí, sa kód neuvádza.
l Kódy tvaru uší sa neuvádzajú u plemien, ktoré majú povolený len jeden typ uší.
Žádné komentáře
 
Vytlačiť článok Enciklopedia::www.svetzvierat.nazoryy.eu